Privacybeleid

Richtlijnen voor de verwerking van persoonsgegevens van klanten in verband met de uitvoering van een overeenkomst met

ZENZ Organic Products ApS BTW nr.: DK-32 56 58 91
en
Zenz ApS BTW-nr.: DK-30 71 49 62

Als gevolg van je overeenkomst met ZENZ Organic Products ApS en/of ZENZ ApS accepteer je dit privacybeleid.

Overzicht:

1. In het algemeen
2. Persoonlijke informatie
2.1 Wat zijn persoonlijke gegevens?
2.2 Hoe lang bewaren we persoonlijke gegevens?
2.3 Waar gebruiken we persoonlijke gegevens voor?
2.4 Het recht op toegang tot je persoonlijke gegevens
2.5 Het recht om je persoonlijke gegevens te corrigeren<
2.6 Het recht om je persoonlijke gegevens te verwijderen
2.7 Hoe beschermen we je persoonlijke gegevens?
2.8 Kunnen wij de verwerking van persoonlijke gegevens wijzigen?
3. Contact

 

1. In het algemeen

Je overeenkomst met ZENZ Organic Products ApS en ZENZ ApS zal persoonlijke informatie over jou verzamelen.

Deze richtlijnen zijn opgesteld op basis van de EU-verordening gegevensbescherming, die in Nederland van kracht is geworden. mei 2018, evenals de Nederlandse wet op de gegevensbescherming, die een aanvulling vormt op de regels van de verordening gegevensbescherming en de huidige wet op persoonsgegevens (collectieve "toepasselijke wetgeving").

Hieronder kun je lezen over de verzamelde informatie, waaronder hoe de informatie wordt verwerkt, waarvoor deze wordt gebruikt, wie toegang heeft tot de informatie en met wie je contact kunt opnemen als je vragen of bezwaren hebt met betrekking tot de verzamelde informatie.

  

2. Persoonlijke gegevens

2.1 Wat zijn persoonlijke gegevens?

ZENZ Organic Products ApS en ZENZ ApS vragen regelmatig om je contactgegevens wanneer je een product of dienst koopt op zenzshop.nl, of wanneer je tijd boekt voor een behandeling in een van ZENZ's kapsalons. Het gaat vooral om informatie zoals naam, adres, postcode, telefoon- en gsm-nummer, e-mail, enz. De persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt gebruikt om jou als klant te identificeren en om de diensten / producten te leveren die je bij ons hebt gekocht. De persoonsgegevens die wij verzamelen in verband met de uitvoering van de overeenkomst worden opgeslagen in ons IT-systeem en/of in een fysiek register.

 

2.2 Hoe lang bewaren we persoonlijke gegevens?

De opslag van persoonsgegevens is afhankelijk van hoe lang je overeenkomst met ZENZ Organic Products ApS en ZENZ ApS duurt.

Wanneer je een dienst bij ons afneemt, hebben wij je persoonsgegevens nodig als documentatie van je aankoop, afspraken of behandelingen.

Onder de huidige contractuele relatie wordt de informatie die we over jou hebben verzameld in ons IT-systeem opgeslagen en de persoonlijke gegevens gearchiveerd.
In de regel worden je persoonsgegevens opgeslagen door ZENZ Organic Products ApS en ZENZ ApS. Bij beëindiging als klant van ZENZ Organic Products ApS en ZENZ ApS worden je persoonsgegevens bewaard voor een periode van 5 jaar vanaf het einde van het boekjaar waarop het materiaal betrekking heeft. Als de overeenkomst met jou b.v. in november 2017 is verstreken en het boekjaar volgt op het kalenderjaar, zijn wij wettelijk verplicht om de informatie tot uiterlijk eind 2022 te bewaren. Wanneer persoonlijke informatie niet langer relevant is en we niet verplicht zijn deze te bewaren, wordt alle persoonlijke informatie over jou verwijderd.

 

2.3 Waar gebruiken we persoonlijke gegevens voor?

De persoonsgegevens die wij over jou verzamelen in verband met de uitvoering van onze overeenkomst, worden voornamelijk gebruikt voor de algemene klantenadministratie, waaronder bijvoorbeeld de uitvoering van de overeenkomst die je bent aangegaan met ZENZ Organic Products ApS en ZENZ ApS.

De informatie wordt in principe niet aan derden verstrekt.

Daarnaast kunnen we je gegevens verwerken als de verwerking noodzakelijk is voor ZENZ Organic Products ApS en ZENZ ApS (of derden) om een gerechtvaardigd belang na te streven, tenzij de aan jou gegeven overweging prevaleert. Andere openbaarmakingen zijn alleen toegestaan als de toepasselijke wetgeving bij uitzondering de overdracht van persoonlijke informatie toestaat.

 

2.4 Het recht op toegang tot je persoonlijke gegevens

Jij, als klant van ZENZ Organic Products ApS en ZENZ ApS, heeft het recht om ZENZ Organic Products ApS en ZENZ ApS te laten bevestigen of persoonsgegevens over jezelf worden verwerkt en, indien van toepassing, toegang tot persoonsgegevens.

Je hebt ook het recht om persoonlijke informatie over jezelf op te vragen en te ontvangen die je hebt verstrekt aan ZENZ Organic Products ApS en ZENZ ApS. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens.

 

2.5 Het recht op toegang tot je persoonlijke gegevens

Je hebt het recht om onjuiste persoonlijke informatie over jezelf te laten corrigeren door ZENZ Organic Products ApS en ZENZ ApS zonder onnodige vertraging.

 

2.6 Het recht om je persoonlijke gegevens te verwijderen

Je hebt het recht om persoonlijke informatie over jezelf zonder onnodige vertraging te laten verwijderen door ZENZ Organic Products ApS en ZENZ ApS als de salon / winkel geen legitiem belang blijft hebben bij het opslaan van je persoonlijke informatie.

Houd er rekening mee dat als ZENZ Organic Products ApS en ZENZ ApS wettelijk verplicht zijn om de informatie te bewaren, je niet kunt eisen dat je persoonlijke informatie wordt verwijderd.

 

2.7 Bescherming van persoonlijke gegevens

Volgens de wetgeving moeten je persoonlijke gegevens veilig en vertrouwelijk worden bewaard. We slaan de persoonlijke informatie die je verstrekt aan ZENZ Organic Products ApS en ZENZ ApS op in ons IT-systeem of fysiek in een afgesloten kast.

Onze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd om te bepalen of onze verwerking van persoonsgegevens correct wordt afgehandeld en rekening wordt gehouden met je rechten als klant.

 

2.8 Wijzigingen in de verwerking van persoonlijke gegevens

We behouden ons het recht voor om deze richtlijnen voor het privacybeleid bij te werken en te wijzigen. Als de richtlijnen worden gewijzigd, wordt de datum van "laatst bijgewerkt" onderaan de pagina gecorrigeerd. Deze richtlijnen worden eenmaal per jaar herzien en indien nodig herzien.

  

3. Contact

Als je toegang wilt krijgen tot de informatie die over jou is geregistreerd bij ZENZ Organic Products ApS en ZENZ ApS, neem dan contact op met Karsten Viborg via e-mail: kvi@zenzorganic.com: kvi@zenzorganic.com


Als er onjuiste gegevens zijn vastgelegd of je hebt andere bezwaren, neem dan contact op met hetzelfde e-mailadres. Je hebt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in welke gegevens over jou zijn geregistreerd.

Als je een klacht wilt indienen over ZENZ Organic Products ApS en/of de verwerking van je persoonsgegevens door ZENZ ApS, kun je dit doen aan

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 Kopenhagen K
Denemarken

E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefoonnummer: +45 33193200

Vriendelijke groeten
ZENZ Organic Products ApS en ZENZ ApS